پرده

صفحه اصلیبایگانی با دسته بندی "پرده"
پرده نیروانا مدل pl1614 سایز ۲۸۰ × ۱۴۰ سانتی متر

پرده نیروانا مدل pl1614 سایز ۲۸۰ × ۱۴۰ سانتی متر

پرده نیروانا مدل pl1614 سایز ۲۸۰ × ۱۴۰ سانتی متر

مشخصات

 • ابعاد

  140×0.01×280 سانتی‌متر
 • جنس پرده

  هازان

 • تعداد تکه

  2 عدد
 • قابلیت شستشو

  دارد

 • میل پرده

  ندارد

 • سایر توضیحات

  – دوخته شده و آماده


 • – چاپ با کیفیت

 • – صد درصد قابل شستشو

 • – پانج پلاستیکی

 • – شامل دو تکه (هر تکه به عرض 140 و ارتفاع 190 سانتی متر)
 • ساختار پرده

  ساده

ادامه مطلب
پرده نیروانا مدل pl1611 سایز ۲۸۰ × ۱۴۰ سانتی متر

پرده نیروانا مدل pl1611 سایز ۲۸۰ × ۱۴۰ سانتی متر

پرده نیروانا مدل pl1611 سایز ۲۸۰ × ۱۴۰ سانتی متر

مشخصات

 • ابعاد

  140×0.01×280 سانتی‌متر
 • جنس پرده

  هازان

 • تعداد تکه

  2 عدد
 • قابلیت شستشو

  دارد

 • میل پرده

  ندارد

 • سایر توضیحات

  – دوخته شده و آماده


 • – چاپ با کیفیت

 • – صد درصد قابل شستشو

 • – پانج پلاستیکی

 • – شامل دو تکه (هر تکه به عرض 140 و ارتفاع 190 سانتی متر)
 • ساختار پرده

  ساده

ادامه مطلب
پرده نیروانا مدل pl1612 سایز ۲۸۰ × ۱۴۰ سانتی متر

پرده نیروانا مدل pl1612 سایز ۲۸۰ × ۱۴۰ سانتی متر

پرده نیروانا مدل pl1612 سایز ۲۸۰ × ۱۴۰ سانتی متر

مشخصات

 • ابعاد

  140×0.01×280 سانتی‌متر
 • جنس پرده

  هازان

 • تعداد تکه

  2 عدد
 • قابلیت شستشو

  دارد

 • میل پرده

  ندارد

 • سایر توضیحات

  – دوخته شده و آماده


 • – چاپ با کیفیت

 • – صد درصد قابل شستشو

 • – پانج پلاستیکی

 • – شامل دو تکه (هر تکه به عرض 140 و ارتفاع 190 سانتی متر)
 • ساختار پرده

  ساده

ادامه مطلب
پرده نیروانا مدل pl1610 سایز ۲۸۰ × ۱۴۰ سانتی متر

پرده نیروانا مدل pl1610 سایز ۲۸۰ × ۱۴۰ سانتی متر

پرده نیروانا مدل pl1610 سایز ۲۸۰ × ۱۴۰ سانتی متر

مشخصات

 • ابعاد

  140×0.01×280 سانتی‌متر
 • جنس پرده

  هازان

 • تعداد تکه

  2 عدد
 • قابلیت شستشو

  دارد

 • میل پرده

  ندارد

 • سایر توضیحات

  – دوخته شده و آماده


 • – چاپ با کیفیت

 • – صد درصد قابل شستشو

 • – پانج پلاستیکی

 • – شامل دو تکه (هر تکه به عرض 140 و ارتفاع 190 سانتی متر)
 • ساختار پرده

  ساده

ادامه مطلب
پرده نیروانا مدل pl1602 سایز ۲۸۰ × ۱۴۰ سانتی متر

پرده نیروانا مدل pl1602 سایز ۲۸۰ × ۱۴۰ سانتی متر

پرده نیروانا مدل pl1602 سایز ۲۸۰ × ۱۴۰ سانتی متر

مشخصات

 • ابعاد

  140×0.01×280
 • سایر توضیحات

  – دوخته شده و آماده


 • – چاپ با کیفیت

 • – صد درصد قابل شستشو

 • – پانج پلاستیکی

 • – شامل دو تکه (هر تکه به عرض 140 و ارتفاع 190 سانتی متر)
 • تعدادتکه

  2 عدد
 • جنس پرده

  هازان

 • ویژگی‌های نظافتی

  قابلیت شست‌وشو

 • ساختار پرده

  ساده

ادامه مطلب
پرده نیروانا مدل pl1608 سایز ۲۸۰ × ۱۴۰ سانتی متر

پرده نیروانا مدل pl1608 سایز ۲۸۰ × ۱۴۰ سانتی متر

پرده نیروانا مدل pl1608 سایز ۲۸۰ × ۱۴۰ سانتی متر

مشخصات

 • ابعاد

  140×0.01×280
 • سایر توضیحات

  – دوخته شده و آماده


 • – چاپ با کیفیت

 • – صد درصد قابل شستشو

 • – پانج پلاستیکی

 • – شامل دو تکه (هر تکه به عرض 140 و ارتفاع 190 سانتی متر)
 • تعدادتکه

  2 عدد
 • جنس پرده

  هازان

 • ویژگی‌های نظافتی

  قابلیت شست‌وشو

 • ساختار پرده

  ساده

ادامه مطلب
پرده نیروانا مدل pl1606 سایز ۲۸۰ × ۱۴۰ سانتی متر

پرده نیروانا مدل pl1606 سایز ۲۸۰ × ۱۴۰ سانتی متر

پرده نیروانا مدل pl1606 سایز ۲۸۰ × ۱۴۰ سانتی متر

مشخصات

 • ابعاد

  140×0.01×280
 • سایر توضیحات

  – دوخته شده و آماده


 • – چاپ با کیفیت

 • – صد درصد قابل شستشو

 • – پانج پلاستیکی

 • – شامل دو تکه (هر تکه به عرض 140 و ارتفاع 190 سانتی متر)
 • تعدادتکه

  2 عدد
 • جنس پرده

  هازان

 • ویژگی‌های نظافتی

  قابلیت شست‌وشو

 • ساختار پرده

  ساده

ادامه مطلب
پرده نیروانا مدل pl1607 سایز ۲۸۰ × ۱۴۰ سانتی متر

پرده نیروانا مدل pl1607 سایز ۲۸۰ × ۱۴۰ سانتی متر

پرده نیروانا مدل pl1607 سایز ۲۸۰ × ۱۴۰ سانتی متر

مشخصات

 • ابعاد

  140×0.01×280
 • سایر توضیحات

  – دوخته شده و آماده


 • – چاپ با کیفیت

 • – صد درصد قابل شستشو

 • – پانج پلاستیکی

 • – شامل دو تکه (هر تکه به عرض 140 و ارتفاع 190 سانتی متر)
 • تعدادتکه

  2 عدد
 • جنس پرده

  هازان

 • ویژگی‌های نظافتی

  قابلیت شست‌وشو

 • ساختار پرده

  ساده

ادامه مطلب
پرده نیروانا مدل pl1604 سایز ۲۸۰ × ۱۴۰ سانتی متر

پرده نیروانا مدل pl1604 سایز ۲۸۰ × ۱۴۰ سانتی متر

پرده نیروانا مدل pl1604 سایز ۲۸۰ × ۱۴۰ سانتی متر

مشخصات

 • ابعاد

  140×0.01×280 سانتی‌متر
 • سایر توضیحات

  – دوخته شده و آماده


 • – چاپ با کیفیت

 • – صد درصد قابل شستشو

 • – پانج پلاستیکی

 • – شامل دو تکه (هر تکه به عرض 140 و ارتفاع 190 سانتی متر)
 • تعدادتکه

  2 عدد
 • جنس پرده

  هازان

 • ویژگی‌های نظافتی

  قابلیت شست‌وشو

 • ساختار پرده

  ساده

ادامه مطلب
پرده نیروانا مدل pl1605 سایز ۲۸۰ × ۱۴۰ سانتی متر

پرده نیروانا مدل pl1605 سایز ۲۸۰ × ۱۴۰ سانتی متر

پرده نیروانا مدل pl1605 سایز ۲۸۰ × ۱۴۰ سانتی متر

مشخصات

 • ابعاد

  140×0.01×280 سانتی‌متر
 • سایر توضیحات

  – دوخته شده و آماده


 • – چاپ با کیفیت

 • – صد درصد قابل شستشو

 • – پانج پلاستیکی

 • – شامل دو تکه (هر تکه به عرض 140 و ارتفاع 190 سانتی متر)
 • تعدادتکه

  2 عدد
 • جنس پرده

  هازان

 • ویژگی‌های نظافتی

  قابلیت شست‌وشو

 • ساختار پرده

  ساده

ادامه مطلب